Software voor iedere zorgprofessional

Hector, dé eHealth connector in CareConnect Dentist

Hector, wat en hoe?

Hector is sinds verschillende jaren dé softwarecomponent die optreedt als connector tussen tal van softwareprogramma’s voor het beheer van een elektronisch patiëntendossier en enkele belangrijke eHealth-diensten die door de overheid stap voor stap voor de verschillende medische beroepsgroepen ter beschikking worden gesteld. Deze, intussen sterk beproefde, component wordt zowel ingezet in vele medische beroepsgroepen als binnen tal van programma’s en volgt alle nieuwste evoluties binnen het eHealth-landschap op de voet.

Hector & eHealth

Binnen CareConnect Dentist hebben wij gezorgd voor een naadloze integratie van deze connector die zorgt voor de communicatie met volgende eHealth-diensten:
- Recip-e, het elektronisch medicatievoorschrift
- eHealthbox, een beveiligde vorm van communiceren onder medische zorgverstrekkers en andere instanties, conform de GDPR-regels
- Online Medicatieschema
- eGMD-houder van de patiënt

Telematicapremie

Deze eHealth-diensten voor tandartsen zijn ook opgenomen in de criteria om kans te maken op de zogenaamde telematicapremie. Concreet helpt deze Hector-component jou bij het behalen van deze premie, samen met de Telematicapremie-assistent in CareConnect Dentist.

Hector & CareConnect Dentist

Dankzij de naadloze integratie binnen CareConnect Dentist verloopt het gebruik van deze diensten heel eenvoudig. Je hoeft geen specifieke kennis te hebben, training te volgen en je dus ook geen zorgen te maken van hoe dergelijke hoogtechnologische communicaties verlopen.

Een goed voorbeeld is het communiceren met andere medische zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, physiotherapeuten, verpleging, …) via eHealthbox. Binnen CareConnect Dentist merk je namelijk het verschil niet met het versturen van een gewone e-mail. Je selecteert je gewenste layout, stijl, bestemmeling, voegt indien gewenst enkele RX-foto’s toe en je veilige communicatie conform de GDPR is klaar. Hetzelfde geldt voor bv. het elektronisch voorschrift. De gegevens van voorschrijver en patiënt worden automatisch ingevuld, je selecteert de gewenste medicatie uit een online medicatiedatabase waarin alle meest gebruikte producten en verpakkingen beschikbaar zijn, en je Recip-e is klaar.

Ons aanbod

Stap nu op de eHealth-trein en neem een Hector-abonnement! Een Hector-abonnement is iets persoonlijk aangezien dit je eigen beveiligde toegang beheert tot de respectievelijke eHealth-diensten. De abonnementsbijdrage voor het jaar 2022 bedraagt 159,96€ excl. BTW. Werk je in meerdere CareConnect Dentist praktijken, dan heb je slechts 1 abonnement nodig.

Dit abonnement wordt jaarlijks automatisch voor één jaar verlengd. Je zal hiervoor telkens tijdig de uitnodiging tot betalen voor het nieuwe jaar ontvangen. Zorg er vervolgens zeker voor dat je je betaling tijdig uitvoert, want bij het uitblijven van de betaling binnen de voorziene betaalperiode zal de toegang tot deze eHealth-diensten automatisch geblokkeerd worden. Indien je het abonnement voor het komende jaar niet wenst te verlengen, dien je ons dit schriftelijk mee te delen vóór 1 oktober van het lopende jaar.

Teken nu in voor Hector